ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

Στις 03 Ιουλίου 2017 Πραγματοποιήθηκε στη Carlsberg η παγκύπρια ημέρα Αθλητικού συντάκτη.