Διαιτητικά Νέα
όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το διαιτητικό κόσμο

Κεντρική Σελίδα » Νέα/Ανακοινώσεις » Απαντήσεις ερωτήσεων γραπτών εξετάσεων

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημερομηνίας 24/08/2010


Μέρος Α (Βαθμοί 60)


Ερώτηση 1
Αναφέρατε ποιά κριτήρια πρέπει να λάβει υπόψη του ο διαιτητής για να τιμωρήσει
σκόπιμο παίξιμο της μπάλας με το χέρι.( Βαθμοί 12)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Το παίξιμο της μπάλας με το χέρι περιλαμβάνει σκόπιμη ενέργεια του παίκτη που κάνει επαφή με τη μπάλα χρησιμοποιώντας το χέρι ή την παλάμη του. Ο διαιτητής πρέπει να λάβει υπόψη τα πιο κάτω:

Το χέρι πήγε στην μπάλα ή η μπάλα στο χέρι ;

Τα χέρια του παίκτη ευρίσκοντο σε φυσική θέση;

Έκανε ο παίκτης τις αναγκαίες ενέργειες για να αποφύγη την μπάλα;

Ο παίκτης προέκτεινε τα χέρια του για να αυξήσει τον όγκο του σώματος του;

Είναι σε θέση ο παίκτης για να αποφύγει την μπάλα ;

Χρησιμοποιεί τα χέρια του με πρόθεση να ακουμπήσει την μπάλα;


Ερώτηση 2
Ποιές προϋποθέσεις λαμβάνει υπόψη του ο διαιτητής για να καταλογίσει ένα επανορθωτικό λάκτισμα;
( Βαθμοί 12)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
Ο διαιτητής για να καταλογίσει ένα επανορθωτικό λάκτισμα πρέπει να λάβει υπόψη του τα πιο κάτω,
α) η παράβαση έγινε απο παίκτη πάνω σε αντίπαλο;
β) η παράβαση έγινε εντός της επανορθωτικής περιοχής;
γ) η μπάλα την στιγμή της παράβασης ευρίσκετο εντός παιχνιδιού;
δ) η παράβαση που έγινε τιμωρείται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα;


Ερώτηση 3
Γράψετε πότε ένας ποδοσφαιριστής τιμωρείται με κίτρινη κάρτα.
( Βαθμοί 7)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
Παίκτης παρατηρείται και του δείχνεται η κίτρινη κάρτα εάν διαπράξει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 7 (επτά) παραβάσεις:
είναι ένοχος αντιαθλητικής συμπεριφοράς
διαμαρτύρεται με λόγια ή χειρονομίες
συστηματικά παραβαίνει τους κανονισμούς του παιχνιδιού
καθυστερεί την επανέναρξη του αγώνα
αρνείται να αποσυρθεί στην κανονική απόσταση όταν το παιχνίδι επαναρχίζει με γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ), με ελεύθερο λάκτισμα, ή με πλάγια επαναφορά (αράουτ)
εισέρχεται η επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή
σκόπιμα φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή


Ερώτηση 4
Ενώ το παιχνίδι παίζεται αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής της Α Ομάδας, ο οποίος προθερμαίνεται πίσω από το τέρμα εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και γρονθοκοπεί αντίπαλο ποδοσφαιριστή ο οποίος βρίσκεται στην επανορθωτική περιοχή της ομάδας του παραβάτη. Ποιες οι ενέργειες του διαιτητή και πως επαναρχίζει το
παιγνίδι;
( Βαθμοί 10)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4
Ο αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής αποβάλλεται για βίαιη διαγωγή και το παιχνίδι θα επαναρχίσει με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα εναντίον της ομάδος του αναπληρωματικού παίκτη από το σημείο που βρισκόταν η μπάλα την στιγμή της διακοπής του αγώνα.

Ερώτηση 5 Με βάση την Προκήρυξη:
α)Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός των ποδοσφαιριστών για να αρχίσει τον αγώνα μια ομάδα;
β)Με πόσους ποδοσφαιριστές (ελάχιστος αριθμός) συνεχίζεται ένας αγώνας και με πόσους διακόπτεται;
( Βαθμοί 7)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ5
Ο ελάχιστος αριθμός των ποδοσφαιριστών για να αρχίσει τον αγώνα μια ομάδα είναι επτά(7).
Ο ελάχιστος αριθμός ποδοσφαιριστών για να συνεχίσει ένας αγώνας είναι επτά(7)και διακόπτεται όταν μια ομάδα έχει αριθμό ποδοσφαιριστών κάτω από επτά(7)

Ερώτηση6
Δώστε την έννοια των πιο κάτω φράσεων όπως αυτές επεξηγούνται στον Κανονισμό 12 και ποια πειθαρχική ποινή ισχύει για κάθε περίπτωση.
α)Απρόσεκτα σημαίνει:
β)Ριψοκίνδυνα σημαίνει:
γ)Χρήση υπερβολικής βίας σημαίνει:
δ)Βίαιη διαγωγή σημαίνει: ( Βαθμοί 12)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6
α) Απρόσεκτα σημαίνει ότι ο παίκτης έδειξε έλλειψη προσοχής ή ενδιαφέροντος όταν μάρκαρε ή ενήργησε χωρίς προφύλαξη :

δεν χρειάζεται περαιτέρω πειθαρχική ποινή εάν μια παράβαση κριθεί ως απρόσεκτη

β) Ριψοκίνδυνα σημαίνει ότι ο παίκτης ενήργησε με πλήρη αδιαφορία για τον κίνδυνο ή τις επιπτώσεις προς τον αντίπαλο του :

Παίκτης ο οποίος παίζει με ριψοκίνδυνο τρόπο τον αντίπαλο του θα παρατηρείται πειθαρχικά ( κίτρινη κάρτα )

γ) Χρήση υπερβολικής δύναμης σημαίνει ότι ο παίκτης υπερέβη κατά πολύ την απαιτούμενη χρήση δύναμης και ήταν επικίνδυνος για σοβαρό τραυματισμό αντιπάλου του.

παίκτης που χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη πρέπει να αποβάλλεται (κόκκινη κάρτα)

δ) Ένας παίκτης είναι ένοχος βίαιης διαγωγής, εάν χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη ή βιαιότητα εναντίον αντιπάλου του, όταν δεν διεκδικεί την μπάλα.

Είναι επίσης ένοχος βίαιης επαφής όταν χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη ή βιαιότητα εναντίον συμπαίκτη του, θεατή, διαιτητών ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Ένας παίκτης, αντικαταστάτης ή αντικατασταθείς που είναι ένοχος βίαιης επαφής πρέπει να αποβάλλεται (κόκκινη κάρτα).

 

ΜΕΡΟΣ Β (Βαθμοί 40)
Ερώτηση 1.
Γράψετε τον ορισμό των πιο κάτω, που εφαρμόζονται με βάση τον Κανονισμό 11 (οφ σάιντ).
α) «Πιο κοντά στη γραμμή τέρματος» σημαίνει:
β) «Επηρεάζει το παιχνίδι» σημαίνει:
γ) «Επηρεάζει αντίπαλο» σημαίνει:
δ) «Αποκτά πλεονέκτημα» με το να βρίσκεται σε αυτή τη θέση σημαίνει:
( Βαθμοί 10)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
α) πιο κοντά στην αντίπαλη γραμμή τέρματος σημαίνει ότι οποιοδήποτε μέρος της κεφαλής του παίκτη, του σώματος του ή των ποδιών βρίσκεται πιο κοντά στην αντίπαλη γραμμή τέρματος από τη μπάλα και τον προτελευταίο αμυνόμενο . Τα χέρια δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τον ορισμό

β) επηρεάζει το παιγνίδι σημαίνει ότι παίζει ή αγγίζει την μπάλα που μεταβιβάστηκε ή αγγίχτηκε από συμπαίκτη του

γ) επηρεάζει αντίπαλο σημαίνει εμποδίζει τον αντίπαλο από του να παίξει ή να προσπαθήσει να παίξει την μπάλα εμποδίζοντας το οπτικό του πεδίο ή τις κινήσεις του, κάνοντας χειρονομία ή κίνηση η οποία, κατά την γνώμη
του διαιτητή ξεγελά ή αποσπά την προσοχή του αντιπάλου

δ) αποκτά πλεονέκτημα με το να βρίσκεται σε αυτή τη θέση σημαίνει ότι παίζει την μπάλα που επιστρέφει σε αυτόν από τα δοκάρια, ενώ βρισκόταν σε θέση οφ-σάιντ ή παίζει την μπάλα που επιστρέφεται σε αυτόν από αντίπαλο, ενώ αυτός βρίσκεται ήδη σε θέση οφ-σάιντ

 

 


Ερώτηση 2.
Η αμυνόμενη ομάδα κερδίζει ελεύθερο λάκτισμα εντός της δικής της μικρής επανορθωτικής. Η μπάλα τοποθετείται στη μικρή επανορθωτική για να κτυπηθεί από αμυνόμενο παίκτη( εκτός του τερματοφύλακα).
Αναφέρατε τι απόφαση θα πάρει ο Διαιτητής και πως θα επαναρχίσει το παιχνίδι, στις πιο κάτω περιπτώσεις μετά το κτύπημα της μπάλας.
α) Η μπάλα εξέρχεται της μεγάλης επανορθωτικής περιοχής και από τον αέρα
επιστρέφει και χωρίς να την αγγίξει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής καταλήγει στα δίκτυα.
β) Η μπάλα εξέρχεται της μεγάλης επανορθωτικής περιοχής και από τον αέρα επιστρέφει προς το τέρμα. Ο ποδοσφαιριστής που την λάκτησε στη προσπάθεια του να την αποκρούσει την λακτίζει ξανά και την διώχνει πάνω απο τα δοκάρια της ομάδας του.
γ) Η μπάλα εξέρχεται της μεγάλης επανορθωτικής περιοχής και από τον αέρα επιστρέφει προς το τέρμα. Ο ποδοσφαιριστής που την λάκτισε στην προσπάθεια του να την αποκρούσει την κτυπά με τα χέρια. και την διώχνει πάνω απο τα δοκάρια της ομάδας του.
δ) Η μπάλα εξέρχεται της μεγάλης επανορθωτικής όχι όμως από το ημικύκλιο του μεγάλου τετραγώνου και επιθετικός την λακτίζει και η μπάλα καταλήγει στο τέρμα.
ε) Η μπάλα πριν εξέλθει της μεγάλης επανορθωτικής περιοχής λακτίζεται από επιθετικό και η μπάλα καταλήγει στο τέρμα.
(Βαθμοί 10)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
α) Ο διαιτητής θα ακυρώσει το τέρμα και θα παραχωρήσει κόρνερ.
β) Ο διαιτητής θα παραχωρήσει ενα εμμεσο ελεύθερο λάκτισμα εναντίον της ομάδας του παίκτη στο σημείο που άγγιξε την μπάλα για δεύτερη φορά.
γ) Ο διαιτητής θα παραχωρήσει επανορθωτικό λάκτισμα.
δ) Ο διαιτητής θα κατακυρώσει το τέρμα διότι η μπάλα τέθηκε εντός παιχνιδιού και είναι
κανονικό.
ε) Το τέρμα πρέπει να ακυρωθεί διότι η μπάλα δεν ετέθη εντός παιχνιδιού και το
ελεύθερο λάκτισμα επαναλαμβάνεται .

Ερώτηση 3
Να αναφέρετε τις παραβάσεις που διαπράττει ο τερματοφύλακας και τιμωρείται με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.
( Βαθμοί 10)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
Ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα παραχωρείται στην αντίπαλη ομάδα εάν ο τερματοφύλακας μέσα στην δική του επανορθωτική περιοχή διαπράξει μια από τις πιο κάτω τέσσερις παραβάσεις:
ελέγχει την μπάλα με τα χέρια του περισσότερο από έξη (6) δευτερόλεπτα πριν την αφήσει από την κατοχή του
αγγίζει ξανά την μπάλα με τα χέρια του μετά που την έχει αφήσει από την κατοχή του και εφ όσον οποιοσδήποτε άλλος παίκτης δεν την έχει αγγίξει
αγγίζει την μπάλα με τα χέρια του, όταν αυτή μεταβιβάζεται με λάκτισμα σκόπιμα από συμπαίκτη του
αγγίζει την μπάλα με τα χέρια του, την οποία παίρνει απευθείας από πλάγια επαναφορά (αράουτ) από συμπαίκτη του

 

Ερώτηση 4
Γράψετε δέκα (10) από τα καθήκοντα του διαιτητή όπως αναφέρονται στον Κανονισμό 5 .
( Βαθμοί 10)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4
Ο Διαιτητής:
εφαρμόζει τους κανονισμούς του παιχνιδιού
διευθύνει το παιχνίδι σε συνεργασία με τους βοηθούς διαιτητές και όπου εφαρμόζεται με τον τέταρτο διαιτητή
βεβαιώνεται ότι η οποιαδήποτε μπάλα που χρησιμοποιείται πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2
βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός των παικτών πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 4
ενεργεί ως χρονομέτρης και καταγράφει τα γεγονότα του αγώνα
σταματά, διακόπτει προσωρινά ή οριστικά τον αγώνα κατά την κρίση του για οποιαδήποτε παράβαση των κανονισμών
σταματά, διακόπτει προσωρινά ή οριστικά τον αγώνα για οποιαδήποτε εξωτερική επέμβαση οποιασδήποτε μορφής
σταματά το παιχνίδι, εάν κατά την κρίση του ,ένας παίκτης είναι σοβαρά τραυματισμένος και βεβαιώνεται ότι μετακινείται από τον αγωνιστικό χώρο. Ένας τραυματίας παίκτης μπορεί μόνο να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο μετά που επαναρχίζει το παιχνίδι
αφήνει το παιχνίδι να συνεχισθεί μέχρις ότου η μπάλα τεθεί εκτός παιχνιδιού εάν ένας παίκτης κατά την κρίση του είναι ελαφρά τραυματισμένος
βεβαιώνεται ότι οποιοσδήποτε παίκτης που αιμορραγεί, εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο. Ο παίκτης μπορεί να επανέλθει μόνο όταν πάρει την άδεια από τον διαιτητή ο οποίος πρέπει να ικανοποιηθεί ότι η αιμορραγία έχει σταματήσει
επιτρέπει συνέχιση του παιχνιδιού όταν η ομάδα εναντίον της οποίας έγινε η παράβαση θα ωφεληθεί από ένα πλεονέκτημα και τιμωρεί την αρχική παράβαση εάν το σχετικό πλεονέκτημα δεν αποδώσει κατά την συγκεκριμένη χρονική στιγμή
τιμωρεί την πιο σοβαρή παράβαση όταν ένας παίκτης διαπράξει περισσότερες από μια παραβάσεις την ίδια στιγμή
λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα εναντίον παικτών οι οποίοι υποπίπτουν σε παραβάσεις που τιμωρούνται με κίτρινη και κόκκινη κάρτα. Δεν είναι υποχρεωμένος να πάρει αυτό το μέτρο αμέσως αλλά πρέπει να το κάνει όταν η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού
λαμβάνει μέτρα εναντίον παραγόντων ομάδων οι οποίοι δεν συμπεριφέρονται με υπεύθυνο τρόπο και μπορεί κατά την κρίση του να τους διώξει από τον αγωνιστικό και περιφραγμένο χώρο
ενεργεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των βοηθών του, όσον αφορά γεγονότα τα οποία ο ίδιος δεν έχει δει
βεβαιώνεται ότι δεν εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα
υποδεικνύει την επανέναρξη του αγώνα μετά που αυτό έχει σταματήσει
(18) προμηθεύει τις αρμόδιες αρχές με έκθεση του αγώνα η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για πειθαρχικά μέτρα εναντίον παικτών ή παραγόντων ομάδας και οποιαδήποτε άλλα γεγονότα τα οποία συνέβησαν πριν, κατά ή μετά το τέλος του αγώνα

Ερώτηση 5
Δεκαπέντε λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα και ενώ το φύλλο αγώνος έχει παραδοθεί κανονικά στο Διαιτητή, ένας επιθετικός ποδοσφαιριστής τραυματίζεται σοβαρά, η ομάδα τον αντικαθιστά με άλλο ποδοσφαιριστή και ενημερώνει το Διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα.
α)Πόσες αλλαγές έχουν απομείνει στην ομάδα αυτή στο συγκεκριμένο αγώνα;
β)Μπορεί η ομάδα αυτή να συμπληρώσει στο φύλλο αγώνος άλλο ποδοσφαιριστή;
γ)Στην περίπτωση που ο τραυματίας είναι τερματοφύλακας τι γίνεται;

(Βαθμοί 10)

 


ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5
α) Κανονικά τρεις(3) αλλαγές διότι η αντικατάσταση έγινε πριν την έναρξη του αγώνα.
β) Η ομάδα μένει με ένα αναπληρωματικό λιγότερο, δεν έχει δικαίωμα να συμπληρώσει στο φύλλο αγώνα άλλο ποδοσφαιριστή.
γ) Αν ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα, μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε τερματοφύλακα, έστω και εάν το όνομα του αντικαταστάτη δεν αναγράφεται στο φύλλο αγώνα.
Αν ο τερματοφύλακας αντικατασταθεί από τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα, η ομάδα θα δικαιούται να δηλώσει νέο αναπληρωματικό τερματοφύλακα.

-->