ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 2016-2019:

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ                                                                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ                                                                   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΙΑΣ                                                                        Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑ                                                                             Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΑΠΟΥΛΛΗΣ                                                 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                                          ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ                                                                       ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ                                                               ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΟΣ                                                              ΜΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                                                             ΜΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡΟΣ                                                                    ΜΕΛΟΣ