Ιστορικό Συνδέσμου Διαιτητών:

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου ιδρύθηκε το 1957 και έχει σήμερα γύρω στα 500 Μέλη. Τα Μέλη του Διαιτητεύουν τους αγώνες των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων που διοργανώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με παράλληλα μεγάλη προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Διαθέτει δική του Τράπεζα Αίματος, ειδικό Ταμείο Αλληλοβοήθειας των Μελών του και πραγματοποιεί διάφορες άλλες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.