Ταμείο Αλληλοβοήθειας Συνδέσμου

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας των Μελών του Συνδέσμου (ΤΑΣ) σκοπό έχει την παροχή οικονομικής ή άλλης βοήθειας στα Μέλη και στις οικογένειες τους, σε περιπτώσεις ασθενείας, αναπηρίας ή θανάτου.Τα έσοδα του Ταμείου προέρχονται από εισφορές των Μελών μας και επιστρέφονται πίσω σε όσους πληρούν τα κριτήρια.