ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                            
Η Γραμματεία συνεδριάζει   τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εκτελεί αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και υποβάλλει εισηγήσεις στο Δ.Σ., λαμβάνει αποφάσεις επειγούσης φύσεως ζητήματα και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. Μιχάλης Αργυρού  (Πρόεδρος)
Χρίστος Νικολαίδης  (Αναπληρωτής)
Δημήτρης Μασιάς (Ά Αντιπρόεδρος)
Στέλιος Νικήτα (Β΄ Αντιπρόεδρος)
Χαράλαμπος Σκαπούλλης (Γ. Γραμματέας)
Σοφία Καραγιώργη (Ταμίας)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοινώσεις τύπου και προβολή των θέσεων του Σ.Δ.Κ. στα Μ.Μ.Ε.
Χαράλαμπος Σκαπούλλης (Πρόεδρος)
Γεώργιος Πάπουτσος

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Δ.Κ.
Η διαχείριση του ΤΑΣ και η εξεύρεση πόρων για την οικονομική ενίσχυση του Ταμείου.
Παναγιώτης Γερασίμου (Πρόεδρος)
Χαράλαμπος Γεωργίου (Γ. Γραμματέας)
Μάριος Δημητριάδης (Ταμίας)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σ.Δ.Κ.

Εξεύρεση συνεργατών, διαφημίσεων εξεύρεση και επεξεργασία ύλης, εκτύπωσης και
αποστολής στα Μέλη και σε όλους τους αθλητικούς φορείς.
Χρίστος Νικολαΐδης (Πρόεδρος)
Γιώργος Κωνσταντίνου
Σωτήρης Βίκτωρος
Μάριος Δημητριάδης
Δημήτρης Φυλακτού

ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ
Προγραμματισμός και λειτουργία Οικήματος. Υπεύθυνοι γενικά για τα γραφεία του Σ.Δ.Κ
Γεώργιος Πάπουτσος (Πρόεδρος)
Βάσος Σταύρου
Λοΐζος Παναγιώτου
Σωτήρης Βίκτωρος
Χαράλαμπος Σκαπούλλης

ΑΣΥΑ
Παροχή συμβουλευτικών οδηγιών στα Μέλη μας για τη διαδικασία έκδοσης των δελτίων, εξεύρεσης ιατρών με
ειδικές τιμές για τις ιατρικές εξετάσεις καθώς και η παραλαβή έκδοση και παράδοση των δελτίων στα Μέλη μας.
Σοφία Καραγιώργη (Πρόεδρος)
Γιώργος Κωνσταντίνου
Στέλιος Νικήτα
Μιχάλης Μιχαήλ

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Καταγραφή στοιχείωνn Μελών για έκδοση του λευκώματος.
Χαράλαμπος Σκαπούλλης (Πρόεδρος)
Δημήτρης Μασιάς
Γιώργος Κωνσταντίνου
Στέλιος Νικήτα
Μιχάλης Μιχαήλ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Εξεύρεση εκπαιδευτών, ύλης, χώρου, ημερομηνίας, καθώς και ο προγραμματισμός-συντονισμός διεξαγωγής των Σεμιναρίων εξεύρεση χορηγών και προγραμματισμός επιχορηγήσεων ΚΟΑ-ΚΟΠ.

Χαράλαμπος Σκαπούλλης (Πρόεδρος)
Χρίστος Νικολαΐδης
Σοφία Καραγιώργη

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Προγραμματισμός και συντονισμός όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σ.Δ.Κ. (π.χ. Χοροεσπερίδα, κοινωνικές & αθλητικές εκδηλώσεις κ.τ.λ.). Για την πραγματοποίηση της Ετήσιας Χοροεσπερίδας ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να δημιουργήσει Υποεπιτροπή κατά την κρίση του ανάλογα με τις ανάγκες.

Χρίστος Νικολαΐδης (Πρόεδρος)
Γεώργιος Πάπουτσος
Γιώργος Κωνσταντίνου
Σοφία Καραγιώργη
Μιχάλης Μιχαήλ
Γιάγκος Τζιαπούρα
Λοΐζος Παναγιώτου
Μάριος Δημητριάδη
Αριστείδης Χρίστου
Δημήτρης Μασιά

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Προγραμματισμός όλων των εκδηλώσεων Αιμοδοσίας του Σ.Δ.Κ.

Αριστείδης Χρίστου (Πρόεδρος)
Χαράλαμπος Γεωργίου
Σάββας Ζαφείρη
Παναγιώτης Γερασίμου
Κυριάκος Νεοφύτου
Μιχάλης Μιχαήλ
Δημήτρης Μασιά
Νίκος Εγγλέζος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Μελέτη των κανονισμών διαιτησίας, υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων στο Δ.Σ. για βελτίωση.
Μιχάλης Αργυρού (Πρόεδρος)
Γεώργιος Πάπουτσος
Χρίστος Νικολαΐδης
Χαράλαμπος Σκαπούλλης
Στέλιος Νικήτα
Σοφία Καραγιώργη

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Π.Ε.Δ./Σ.Δ.Κ.
Μελέτη του Καταστατικού και των κανονισμών Π.Ε.Δ./ Σ.Δ.Κ., έκδοση του νέου Καταστατικού και αποστολή
στα Μέλη μας.

Γεώργιος Μηχανικός (Πρόεδρος)
Χαράλαμπος Σκαπούλλης
Σωτήρης Κωνσταντίνου
Κυριάκος Κωνσταντίνου
Γεώργιος Πάπουτσος

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ

Μελέτη και έκθεση προς Δ.Σ. συγκεκριμένων εισηγήσεων για τη νέα σύμβαση των αποζημιώσεων διαιτησίας
και οδοιπορικών καθώς και για τις αποζημιώσεις διαιτησίας των φιλικών αγώνων και οδοιπορικών.
Μιχάλης Αργυρού (Πρόεδρος)
Χρίστος Νικολαΐδης
Σοφία Καραγιώργη
Μάριος Δημητριάδη
Σωτήρης Βίκτωρος
Χαράλαμπος Σκαπούλλης

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Παραλαβή και καταγραφή Αθλητικού Υλικού.
Στέλιος Νικήτα (Πρόεδρος)
Γιώργος Κωνσταντίνου
Σοφία Καραγιώργη
Σωτήρης Βίκτωρος

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

Διευθέτηση χώρων προπονήσεων των Διαιτητών, εξεύρεση προπονητών και προγραμματισμός προπονήσεων.

Χαράλαμπος Σκαπούλλης (Πρόεδρος)
Γιώργος Κωνσταντίνου
Δημήτρης Μασιά
Μάριος Δημητριάδη
Μιχάλης Μιχαήλ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ετοιμασία προδιαγραφών και εξεύρεση χορηγού Διαφημίσεων.

Μιχάλης Αργυρού
Χρίστος Νικολαΐδης
Δημήτρης Μασιά
Στέλιος Νικήτα
Χαράλαμπος Σκαπούλλης
Γιώργος Κωνσταντίνου
Σοφία Καραγιώργη
Μάριος Δημητριάδης
Γεώργιος Πάπουτσος
Σωτήρης Βίκτωρος
Μιχάλης Μιχαήλ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προκήρυξη προσφορών θα γίνεται για ποσά άνω των €1,500 τουλάχιστον 3 (τρείς) προσφοροδότες.
Χαράλαμπος Σκαπούλλης (Πρόεδρος)
Γεώργιος Πάπουτσος
Σοφία Καραγιώργη

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Τα καθήκοντα της Π.Ε.Δ., οι αρμοδιότητές, ο τρόπος λειτουργίας και οι διαδικασίες θα καθορίζονται με
κανονισμούς που θεσπίζονται από το Δ.Σ. του Σ.Δ.Κ.

Στέφανος Α. Σκορδή (Πρόεδρος)
Αντώνης Μηχανικός
Σταύρος Σταύρου
Κυριάκος Κωνσταντίνου
Γιώργος Κωνσταντινίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α) Όλες οι Υποεπιτροπές μελετούν θέματα της αρμοδιότητας τους που παρουσιάζονται, υποβάλλουν τις απόψεις και εισηγήσεις στην ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση και λήψη τελικών αποφάσεων.

Β) Στις Υποεπιτροπές έχουν υποχρέωση να βοηθούν όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν τους ζητηθεί ή και να εκφέρουν τις απόψεις του όταν επιθυμούν.

Γ) Όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν εγγράφως να κάνουν συγκεκριμένες εισηγήσεις και να δώσουν τις σκέψεις ή απόψεις τους για να μελετηθούν ανάλογα.

Δ) Η θητεία της Επιτροπής – Υποεπιτροπής είναι τριετής, λήγει με την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του μπορεί να διαφοροποιήσει την σύνθεση και τους όρους εντολής οποιαδήποτε επιτροπής.

Ε) Για όλα τα θέματα χρειάζονται οικονομικά έξοδα θα πρέπει απαραίτητα να υπάρξει εκ των προτέρων έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Δ.Κ.

Οι πιο πάνω Υποεπιτροπές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Δ.Κ., στη Συνεδρία του ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2016.